Τα πέτρινα γεφύρια της Ελλάδας

Εκεί που σμίγουν δυο ποτάμια
και αδερφώνουν τα νερά
ένα γεφύρι πέτρινο
απλώνει τα άσπρα του φτερά

Ξέρω τα χέρια που το χτίσανε
πα πόδια που το περπατήσανε

Κρυμμένο μέσα στα πλατάνια
ακούει τ’ άγρυπνο νερό,
ένα γεφύρι πέτρινο
που ταξιδεύει στον καιρό…

Στίχοι: Μ. Κανάς
Μουσική: Ν. Ξυδάκης

Ξεκινώντας αυτήν την προσπάθεια για «Έρευνα και Μάθηση» θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στα πέτρινα γεφύρια.

Ο στόχος είναι να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε και να αγαπήσουμε αυτές τις ιδιαίτερες κατασκευές που έγιναν από ανθρώπινα χέρια και όμως μοιάζουν σαν να τις γέννησε η ίδια η φύση.

Τα πέτρινα γεφύρια κατασκευάζονταν από λαϊκούς αυτοδίδακτους αρχιτέκτονες με πρωταρχικό γνώμονα ότι «ο πρώτος γεφυροποιός είναι η ίδια η φύση». Ακολουθούσαν τους κανόνες που η ίδια η φύση υπαγόρευε, με αποτέλεσμα μια τεχνητή κατασκευή από ανθρώπινο χέρι να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το φυσικό περιβάλλον.

Κύριοι άξονες της «Έρευνας και Μάθηση» θα είναι:

 1. Τα διάφορα είδη των πέτρινων γεφυριών
 2. Τα υλικά που χρησιμοποιούνταν
 3. Οι μάστοροι, οι κιοπρουλήδες και τα μπουλούκια των τεχνιτών
 4. Οι μύθοι, οι θρύλοι και η ιστορία κάθε γεφυριού
 5. Η ομορφιά, η χρησιμότητα και η σταθερότητα των πέτρινων γεφυριών

  Για την έρευνα μας θα στηριχθούμε σε διάφορους σημαντικούς μελετητές γεφυριών:
  Μαντάς, 1984 και 1987 (γεφύρια της Ηπείρου)
  Τσότσος, 1996 (γεφύρια της Μακεδονίας)
  Γαλερίδης – ΤΕΕ, 1995 (γεφύρια της Θεσσαλίας)
  Παπακώστας, Σούλης, Κωνσταντινόπουλος, Μουτσόπουλος, Χαράτσης κ.α.
Εργαστήριο Παραδοσιακών Τεχνών και Επαγγελμάτων     ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ